Home    Search    Reference Manuals    Return    Track Group Documentation

Users Manual for Program TRC_ISTAT

Introduktion

trc_istat modifierar ett befintligt spår m.h.t. önskad fördelningsfunktion över topparnas fördelning i ett mauzindiagram.
Beräkningsgång

Programmet läser in ett mauzin-diagram som är lagrat på MAUZ-format. Ett löpande medelvärde subdraheras från linjerna, och sedan beräknas fördelningen av alla toppar och dalar hos lateral-, vertikal-, spårvidds- och twist-felen. En topp eller en dal definieras, som det max resp. min värde som uppträder mellan två stycken nollgenomgångar. Programmet jämför sedan den verkliga fördelningen med den önskade fördelningen, och justerar därefter den verkliga kurvan m.h.t. den önskade fördelningen. Det är lämpligt att utgå från ett spår som har en liknande fördelning som den önskade fördelningen för då har programmet lättast att finna en lösning. Vid ogynnsamma fall kan programmet presentera mindre trovärdiga spår, man därför taga till vana att kontrollera mauzin-diagrammen och det nygenererade spårläget manuellt först innan beräkningar börjar göras med spåret.
Indata

Indata är direktivstyrt och läses i fritt format.

NOTE
Kommentar rad.
Declared= Character*80    Default= Blank

INFIL
Befintlig spårdatafil beskrivande mauzin-diagram.
Declared= Character*132    Default= Blank

UTFIL
Genererad spårdatafil beskrivande mauzin-diagram.
Declared= Character*132    Default= Blank

XSTART
Startpunkt vid inläsning av spåret. (meter)
Declared= Real*4    Default= 0.

XSTOP
Slutpunkt vid inläsning av spåret. (meter)
Declared= Real*4    Default= 1.E20

GAUGE
Medelspårvidd. (meter) Om GAUGE = 0 så beräknas automatiskt aktuell medelspårvidd.
Declared= Real*4    Default= 1.435

STAT_LAT, STAT_VERT, STAT_SPV, STAT_TWIST
Vektorer beskrivande önskad fördelningsfunktion i riktning lateralt, vertikalt, spårvidd respektive rälsöverhöjningsvinkel. Den önskade fördelningsfunktionen beskrivs genom att kurvan anges i koordinater P1, X1, P2, X2, P3, osv. P beskriver fördelningsfuntionens sannolikhetsaxel, börjar vid 1 vid 0 i spårfel och går till 0 vid stora spårfel. X anger spårfelens storlek i (mm). Om inte hela fördelningsfunktionen anges, så extrapolerar programmet linjärt utanför de angiva punkterna.
Declared= Real*4(100)    Default= 0.

END
Direktiv som initierar beräkningen, beräkningen startar även när programmet läser EOF.Utdata

Programmets utdata består av en mauzin-fil som har namngivits i UTFIL.
Indataexempel

Following example: Master.trc_istatf can be used as a master file:

##
## Input data for program TRC_ISTAT
##

 INFIL= test/hyslr_B.mauz
 UTFIL= test/hysl_ist.mauz

 XSTART= 0.   XSTOP= 1.E20 GAUGE= 0.

 STAT_LAT = 1.0, 0.0, 1.0, 10., 0.0, 10., 
 STAT_VERT = 1.0, 0.0, 0.5, 1., 0.0, 5., 
 STAT_SPV = 1.0, 0.0, 0.5, 4., 0.0, 5., 
 STAT_TWIST= 1.0, 0.0, 0.0, 5.,