Home    Search    Reference Manuals    Return    Track Group Documentation

Users Manual for Program TRC_STATPL

Table of Contents

   Introduction
   Calculation procedure
   Input data commands
   Output data
   Example


Introduction

Trc_statpl beräknar statistiska data på mauzinspårens toppar och dalar och plottar ett fördelningsdiagram över spårfelens storlek. Programmet beräknar även spårfelens RMS-värde och skriver ut det på diagrammet. Spårdata läses från fil i MAUZ-format, och programmet beaktar följande spårfel: höger och vänster räls lateralfel, höger och vänster räls vertikalfel, twistfel och spårviddsfel.Calculation procedure

 1. Inläsning av spårdata.
 2. Subdrahering av löpande medelvärde i ett fönster som är 200m brett.
 3. Likriktning av signalerna.
 4. Beräkning av signalernas alla toppar.
 5. Beräkning och plottning av topparnas fördelningsfunktion.
 6. Beräkning och utplottning av topparnas RMS-värden. Punkterna 5 och 6 utförs för spårfelen vertikalavvikelse, lateralavvikelse, twistfel och spårviddsavvikelse.


Input data commands

Input data is read in free format, valid separators between the input values are <space>, <comma>, <tab>, <equal sign> or <carriage return>. The commands can be written both in lower and upper case letters. The operation of the program is controlled by the commands described below; some of the commands also need arguments.

IDENT1, IDENT2, IDENT3
Define up to 3 ident lines.
Declared= Character*80    Default= Blank

INFIL
Input track data file
The file is read in free format. The columns in the file shall have the same contents as in a MAUZ-file.
Declared= Character*132    Default= Blank

ILAT
Plotting of lateral errors. Supress plotting of lateral errors by setting ILAT= 0.
Declared= Integer*4    Default= 1

IVERT
Plotting of vertical errors. Supress plotting of vertical errors by setting IVERT= 0.
Declared= Integer*4    Default= 1

ISPV
Plotting of gauge errors. Supress plotting of gauge errors by setting ISPV= 0.
Declared= Integer*4    Default= 1

IRFH
Plotting of cant errors. Supress plotting of cant errors by setting IRFH= 0.
Declared= Integer*4    Default= 1

SIDE
Sida för vilken utvärdering skall göras. För den laterala och vertikala signalen kan användaren styra vilken sida han eller hon vill studera. SIDE kan antal följande värden:
R Medför utvärdering av höger räl.
L Medför utvärdering av vänster räl.
B Medför utvärdering av summa höger och vänster räl.
För twistfelet och spårviddsfelet gäller alltid summafel hos båda rälerna.
Declared= Character*80    Default= B

XSTART
Start reading track irregularities from this coordinate.
Declared= Real*4    Default= 0. [m]

XSTOP
Stop reading track irregularities from this coordinate.
Declared= Real*4    Default= 1.E20 [m]

XAX
Type of X-axle.
'LIN' => Linear scale
'LOG' => Logarithmic scale
Declared= Character*4    Default= 'LIN'

YAX
Type of Y-axle.
'LIN' => Linear scale
'LOG' => Logarithmic scale
'NORM'=> Normally distributed scale
Declared= Character*4    Default= 'NORM'Output data

Solid line = Lateral errors
Dotted line = Vertical errors
Short dashed line = Gauge errors
Long dashed line = Cant errorsExample of an input data file

Following example: Master.trc_statplf can be used as a master file:

##
##   Input data file for program trc_statpl
##

IDENT1= Statistics over maxima and minima for a MAUZIN-recording 
IDENT2= Track data file hysl_rak.trac, B-end leading
IDENT3= INFIL = ver_test/hyslr_B.mauz
INFIL = ver_test/hyslr_B.mauz

XSTART= 0   XSTOP= 1.E20

XAX = LIN   YAX = NORM
XAX = LIN   YAX = LIN
SIDE= B   ILAT= 1,   IVERT = 1,  ISPV = 1,  IRFH = 1, 

ISCREN= 0
ILASER= 6   POSTFI= diags/trc_statpl.ps


Home    Search    Reference Manuals    Return    Track Group Documentation